psychosociale begeleiding


 

Ervaringsgerichte psychosociale begeleiding met paarden

Psychosociale begeleiding is er op gericht anders te leren om gaan met je zelf en dat wat je bezig houdt. Dit kun je doen door:

  • situaties te verkennen
  • inzicht te krijgen
  • nieuwe gedragspatronen te oefenen

 

Ervaringsgericht

Ervaringsgericht werken houdt in dat de manier van werken vooral gericht is op het ervaren en niet op het praten over. Om veranderingen aan te brengen in je gedrag is het naast te weten dat het anders kan belangrijk te voelen en te ervaren dat je andere keuzes kunt maken. Dit is een proces van bewustwording.

 

Met paarden

Paarden communiceren door middel van lichaamstaal. Naast direct af te lezen lichaamstaal als bijvoorbeeld houding en mimiek leest een paard ook de spierspanning en voelt het feilloos emoties en intenties aan.

Het lichaam is een bron van informatie. En het paard geeft directe feedback op de lichaamstaal van de client. Door de client te bepalen bij zijn of haar lichaamstaal ontstaat er inzicht tussen de wisselwerking van lichaam en geest.

Er wordt gewerkt met vormen vanuit de bio energetica zoals:

  • observatie van lijf, beweging en ademhaling
  • versterken van beweging, houding en expressie
  • beweging stimuleren
  • aarden en ademhalingsoefeningen
  • aanraken en massage
  • het herhalen en versterken van woorden