Zelfontwikkeling met ondersteuning van paarden

Welkom bij Ervaren dier!

Onze website is momenteel in ontwikkeling.

De belangrijkste informatie vind je hieronder.

Contact

Ervaren dier
T.a.v. Marije Duijts
Korte Groningerweg 39
9607 PS Foxhol
Telefoon: 06 28452829
E-mail adres: contact@ervarendier.nl

Over Ervaren dier

Missie: 

Leren door te ervaren

Visie: 

Door onze begeleiding en de open en eerlijkheid van de dieren willen wij de cliënt zijn eigen kracht laten ervaren.

Wij bieden

• psychosociale begeleiding met paarden
• kinderpaarden cursus
• anders leren met paarden
• training tussen ouder en kind
• jongeren trainingen
• systemisch werken met paarden

Wij bieden:

Ervaringsgerichte psychosociale begeleiding met paarden.
Ervaren dier biedt de mogelijkheid te leren in contact met paarden. De belangrijkste les die te leren is van een paard is leven in het moment. Een paard is gewoon paard. Vrij van oordeel en zorgen. Vanuit deze eenvoud maakt een paard contact. Het enige wat een paard van jouw vraagt is de zelfde eenvoud. Ofwel wat je voelt, denkt en doet is één en het zelfde.
In het werken met de paarden word je begeleid om steeds meer aanwezig te zijn in het moment en je voelen, denken en handelen op elkaar af te stemmen. Aanwezig zijn in het moment en daardoor werkelijk aanwezig zijn in je eigen leven maakt dat de keuzes die je maakt zijn gebaseerd op je eigen kernwaarden.

Voor wie is Ervaren dier

Ervaren dier is bedoeld voor kinderen en (jong)volwassenen die in contact met paarden willen werken aan:
• zelfvertrouwen
• (lichaams)bewustzijn
• sociale vaardigheden

Hoe werkt Ervaren dier

Onder begeleiding ben je op een ongedwongen manier in contact met de paarden. Het is daarbij niet nodig of verplicht om op de rug van het paard te zitten. Er wordt veel aandacht besteed aan het contact maken met de paarden en het ervaren van je eigen kracht.

Psychosociale begeleiding

We bieden ook ervaringsgerichte psychosociale begeleiding met paarden. Psychosociale begeleiding is er op gericht anders te leren om gaan met je zelf en dat wat je bezig houdt. Dit kun je doen door:
• situaties te verkennen
• inzicht te krijgen
• nieuwe gedragspatronen te oefenen

Ervaringsgericht

Ervaringsgericht werken houdt in dat de manier van werken vooral gericht is op het ervaren en niet op het praten over. Om veranderingen aan te brengen in je gedrag is het naast te weten dat het anders kan belangrijk te voelen en te ervaren dat je andere keuzes kunt maken. Dit is een proces van bewustwording.

Met paarden

Paarden communiceren door middel van lichaamstaal. Naast direct af te lezen lichaamstaal als bijvoorbeeld houding en mimiek leest een paard ook de spierspanning en voelt het feilloos emoties en intenties aan. Het lichaam is een bron van informatie. En het paard geeft directe feedback op de lichaamstaal van de client. Door de client te bepalen bij zijn of haar lichaamstaal ontstaat er inzicht tussen de wisselwerking van lichaam en geest. Er wordt gewerkt met vormen vanuit de bio energetica zoals:
• observatie van lijf, beweging en ademhaling
• versterken van beweging, houding en expressie
• beweging stimuleren
• aarden en ademhalingsoefeningen
• aanraken en massage
• het herhalen en versterken van woorden

Pedagogiek met paarden

Een paard is bereid om zonder oordeel bij je te zijn. Dit maakt dat kinderen de ruimte ervaren om zich zelf te zijn. Vanuit deze ruimte maakt een kind eenvoudig contact, vanuit dit contact ontstaat de mogelijkheid om te leren.

Wat kun je leren van paarden:
• je zelf vertrouwen
• sociaal vaardig te zijn
• bewust aanwezig zijn in je eigen lichaam

Kinderpaarden cursus

De kinderpaarden cursus is 10 keer anderhalf uur leren met van en over paarden.
Thema’s zijn: lichaamstaal, contact, leiderschap, vertrouwen en verzorging
Voor wie: kinderen van de basisschool
Wanneer: zaterdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur
Kosten: € 350,- incl.21 % BTW
Wil je mee doen aan de kinderpaardencursus? Neem dan contact met ons op. In de zomer van 2023 start er een nieuwe cursus groep.

Training voor jongeren

Paarden hebben een hoog ontwikkeld bewustzijn voor alles om hen heen. Als kudde- en vluchtdier, hebben zij als geen ander wezen geleerd wat het belang is van samenwerking, (non- verbale) communicatie en leiderschap. Paarden zijn intelligente en emotioneel sensitieve wezens. Een paard leeft per definitie in het hier en nu en zal jouw gedragingen objectief en eerlijk, ook al is dit soms confronterend, aan je spiegelen. Juist door deze eigenschappen kun je, door het werken met een paard, op een ervaringsgerichte manier, van een paard leren. Door het uitvoeren van verschillende activiteiten met een paard, kun je direct zelf ervaren en over je zelf leren. Zo kun je bijvoorbeeld zelf ontdekken wat voor jou werkt en waar jij je prettig(er) bij voelt in bepaalde situaties.
In deze training kun je zelf ervaren hoe het is om te leren met, van en over een paard. Het laat je het belang van (non) verbale communicatie ervaren en geeft inzicht in hoe je dit effectief(er) kan toepassen in je dagelijks leven. Het geeft je de mogelijkheid om te werken aan de verbinding met je zelf en je omgeving.
In deze training ben je onder begeleiding individueel aan het werk met één van de paarden. En wordt er veel aandacht besteed aan het ervaren van je eigen kracht.

Kosten: 350 euro
Frequentie: 5 keer ander half uur zelf in te plannen
Voor wie: jongeren die moeite hebben hun draai te vinden in de maatschappij om wat voor reden dan ook.

Contact

We beantwoorden graag je vragen!